M4+M4+
České centrum v Praze / Czech center in Prague 
skupinová výstava / group exhibition: 
Zdálo se ti o horách? III 

Did you dream about the mountains? III 
Hast du von Bergen geträumt? III

Curator: Alena Drahokoupilová