Pohyb na místě / Movement on the spot

contemporary dance and performance exhibition project
curators: Sabina Hašková, Viktor Čech
In cooperaration with Anna Kuchařová
In a long hall of a former transformer substation in the center of Prague, I stretched about 60-meter long slack line and for the duration of perfomence I reinstalled lights on the floor. Afterwards I asked a friend (a girl who is one of the best slackliners in the world) to walk on it from the beginning till the end. The performance was a part of the event “Pohyb na místě”, which was focused on confrontations of performative art and contemporary dance.

site-specific video installation,space of Cafe Kokpitvideo-documentation of performance 27.9.2012, dancer Anna Kuchařovákurátoři: Sabina Hašková, Viktor Čech
ve spolupráci s Annou Kuchařovou
V bývalé trafostanici v centru Prahy jsme v dlouhé chodbě natáhli zhruba 60 metrů dlouhou slackline. Na čas performance jsem deinstaloval světla na podlahu. Požádal jsem následně kamarádku (jednu z nejlepších slacklinerek na světě) aby slackline přešla.
Performance se uskutečnila v rámci akce Pohyb na místě, která se věnovala konfrontaci performativního umění a současného tance.


"Akce Pohyb na místě v rámci jednoho projektu konfrontuje tématiku tělesného vztahování se k okolnímu prostoru, jak ho řeší současné umění ve performanci a videoperformanci se zřejmou vnitřní sounáležitostí s tendencemi v současném tanci."
http://pohybnamiste.i-d-a.cz