Expedice r.85 / Expedition y.85

site-specific instalace and performance

The Islands of Resistance. Between the First and Second Modernity 1985 —2012
National gallery, Veletržní palác, Prague 2012
Curators: Edith Jeřábková, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík
During the opening of the group exhibition "The Islands of Resistance. Between the First and Second Modernity 1985 —2012" in National Gallery in Prague, I climbed without touching the ground, in a chronological way, from the end of the exhibition to its beginning in 1985; and then back to the "future". As climbing holds I used replicas of original interiors equipment, like suspension light system, fire alarm or any kind of screws. For bivouac camp I used a portaledge installed somewhere around the year 1998. foto: Ladislav Babuščák, Teri Varhol
Cinematography: Judith Dozières, Marek Hlaváč, Jan Šimánek
edited by:Vojtěch Fröhlich

Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985—2012
Národní galerie, Veletržní palác, 2012
Kurátoři: Edith Jeřábková, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík
Během performance realizované v rámci vernisáže skupinové výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985—2012 jsem prolezl, bez kontaktu se zemí, z pomyslného konce výstavy proti její časové chronologii až na její začátek do roku 1985 a opět zpět za "hranice současnosti". K lezení jsem jako chyty využíval zduplikované makety interiérového vybavení galerie jako jsou závěsné systémy pro světla, požární hlásiče, hasící přístroj či různé zapomenuté vruty a oka. Jako postupový "tábor" mi sloužila závěsná postel někde okolo pomyslného roku 1998.