oooOOO°°°...000

I tried to learn how to perforate the middle of 16mm film frame and draw a precise circle. 
Snažil jsem se naučit nakreslit pravidelný kruh a propíchnout střed políčka 16mm filmu.